Debiteuren- en Projectadministratie

Een toenemende differentiatie van niet-AWBZ producten binnen zorginstellingen is er verantwoordelijk voor dat de druk op binnenkomende geldstromen groter wordt. Productieafspraken moeten worden gemaakt met cliënten en onderaannemers, fakturen moeten worden opgesteld en verzonden en betalingen moeten uiteindelijk worden ontvangen. Ook subsidies moeten worden geregistreerd en verantwoord bij de subsidiënt. Dit alles vraagt veel menskracht en een proces(her)inrichting.

Procef heeft veel ervaring bij het structureren en inrichten van deze processen en kan de volledige debiteuren- en projectadministratie van u overnemen. Afhankelijk van de hoeveelheid producten en het aantal afnemers betaalt u hiervoor een abonnement op jaarbasis.