Risicomanagement

  • Inrichten administratieve organisatie en interne controle;
  • Hosting van workflows m.b.v. Liqwise;

Wanneer bovenstaande activiteiten door u zijn uitbesteed aan Procef, dan zijn risico-analyses niet meer nodig, want deze zijn inbegrepen in onze reguliere activiteiten.

Wanneer u de administratief organisatorische werkzaamheden toch zelf uitvoert dan willen wij graag voor u een risico-analyse (quick scan) uitvoeren opdat u met een gerust hart de jaarlijkse bestuursverklaring kunt (laten) ondertekenen en de externe accountant daarop geen op- en aanmerkingen heeft. 

Risico analyses voeren wij voor u uit op basis van no cure no pay