Workflowmanagement

MKB, overheid en zorgaanbieders worden in toenemende mate geconfronteerd met complexe processen zoals samenwerking met andere partners (klanten en leveranciers), waarbij veel aandacht wordt gevraagd voor de inrichting van werkprocessen die organisatieoverschrijdend zijn.

Liqwise is een tool waarin de afzonderlijke processen samenkomen en waarbij bedrijfsfuncties zoals de financiele administratie, personeelszaken en facilitaire diensten niet meer apart hoeven te worden beschreven maar als 1 integraal proces kan worden gezien. In feite is hier sprake van een paradigmaverschuiving.